Assistentiewoningen

Elke dag worden we een heel klein stukje ouder. Poetsen gaat niet zo goed meer, trappen zijn te vermijden, je huis lijkt wel zo groot als een kasteel, er is thuisverpleging aan huis, warme maaltijden worden gebracht, kinderen zijn ongerust dat je zou vallen, … Misschien herken je dit wel? Wordt De Kleine Havertuin jouw nieuwe thuis?

De Kleine Havertuin is een gebouwencomplex met 25 individuele woongelegenheden, gelegen in een zijstraat van de Vossenstraat.

Elke bewoner beschikt over een persoonlijk alarmsysteem. Dit alarmsysteem bevindt zich in de leefruimte. Bewoners die graag eens naar buiten gaan kunnen hun medaillon meenemen. Als de bewoner in nood raakt of hij valt, kan hij via de alarmknop hulp inroepen. Er wordt een signaal doorgegeven aan het Wit-Gele kruis. Tussen de bewoner en de hulpcentrale van het Wit Gele kruis is contact mogelijk. Op die manier toetst men de ernst van de situatie en kan een verpleegkundige op korte tijd langskomen wanneer nodig.

Voorwaarden

  • De kandidaat heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt. Voor echtparen voldoet één van de echtgenoten aan deze voorwaarde.
  • Op het moment van de opname ben je voldoende valide en zelfredzaam.
  • Bij voorkeur woon je in Melle.

Hoe aanvragen?

Inschrijvingen gebeuren steeds op afspraak. Om een afspraak vast te leggen kan je contact opnemen met de verantwoordelijke. Het is belangrijk dat je als kandidaat-bewoner aanwezig bent tijdens dit gesprek. De verantwoordelijke bezorgt jou alle nodige informatie over de assistentiewoning en wij polsen naar jouw behoeften en eventuele zorg, bv. warme maaltijden, poetsdienst,…

Je zal een document meekrijgen dat jouw huisarts moet invullen. Dit document geeft een score weer van jouw zelfredzaamheid.

Van zodra het document in ons bezit is, ben je officieel ingeschreven op onze wachtlijst. Jaarlijks krijg je een actualiseringsbrief. Op basis daarvan kunnen we onze wachtlijst up-to-date houden. Het is moeilijk te zeggen hoelang de wachttijd is.

Als er een woning vrij is, brengen we je per brief op de hoogte. Je krijgt voldoende tijd om op het aanbod te reageren. Van zodra de bedenktijd verlopen is, bekijkt en evalueert de verantwoordelijke de positieve reacties. Inwoners van Melle krijgen bij toewijzing voorrang.

Kostprijs

Er is geen vaste maandelijkse huurprijs. De bewoners betalen per dag. Elke maand krijgen de bewoners een factuur.

De dagprijs bedraagt € 18,86 per dag, onderverdeeld in 2 categorieën:

  • de vaste kost is vastgelegd op € 12,86
  • het voorschot op nutsvoorzieningen bedraagt € 6

Meer info

Wil je eens een assistentiewoning bezoeken, neem dan gerust contact op.