Assistentiewoningen

Elke dag worden we steeds een héél klein stukje ouder. Poetsen gaat niet zo goed meer, trappen probeert u te vermijden, uw huis lijkt wel zo groot als een kasteel, thuisverpleging aan huis, warme maaltijden worden gebracht, kinderen die ongerust zijn dat u zou vallen, … Misschien herkent u wel bepaalde elementen? Wordt De Kleine Havertuin uw nieuwe thuis?

De Kleine Havertuin is een gebouwencomplex met 25 individuele woongelegenheden, gelegen in een zijstraat van de Vossenstraat.

Elke bewoner beschikt over een persoonlijk alarmsysteem. Dit alarmsysteem is voorzien in de leefruimte. Bewoners die graag eens buitenlopen kunnen hun medaillon meenemen. Als de bewoner in nood raakt of hij valt kan hij via de alarmknop hulp inroepen. Er wordt een signaal doorgegeven aan het Wit Gele kruis. Tussen de bewoner en de hulpcentrale van het Wit Gele kruis is contact mogelijk. Op die manier toetst men de ernst van de situatie en kan een verpleegkundige op korte tijd langskomen wanneer nodig.

Voorwaarden

  • De kandidaat heeft de leeftijd van 65 jaar bereikt. Voor echtparen voldoet één van de echtgenoten aan deze voorwaarde.
  • Op moment van de opname dient de persoon voldoende valide en zelfredzaam te zijn
  • Bij voorkeur woonachtig zijn te Melle

Hoe aanvragen?

Inschrijvingen gebeuren steeds op afspraak. Om een afspraak vast te leggen kan u contact opnemen met de verantwoordelijke. Het is belangrijk dat u als kandidaat- bewoner aanwezig bent tijdens dit gesprek. De verantwoordelijke zal u tijdens dit gesprek alle nodige informatie bezorgen omtrent de assistentiewoning. Tijdens dit gesprek zal er ook gepolst worden naar uw behoeften en eventuele zorg vb. warme maaltijden, poetsdienst,…

U zal een document meekrijgen dat door uw huisarts dient ingevuld te worden. Dit document geeft een score weer van uw zelfredzaamheid.

Van zodra dit document in ons bezit is, bent u officieel ingeschreven op onze wachtlijst. Jaarlijks zult u een actualiseringbrief krijgen. Op basis daarvan kan kunnen we onze wachtlijst up to date houden. Het is moeilijk te zeggen hoelang de wachttijd is.

Via een brief wordt u op de hoogte gebracht dat er een woning beschikbaar is. U krijgt voldoende tijd om op het aanbod te reageren. Van zodra de bedenktijd verlopen is, zal de verantwoordelijke de positieve reacties bekijken en evalueren. Inwoners van Melle krijgen bij toewijzing voorrang.

Kostprijs

Er is geen vaste maandelijkse huurprijs. De bewoners betalen per dag. Elke maand krijgen de bewoners een factuur.

De dagprijs bedraagt €16,40 per dag onderverdeeld in 2 categorieën:

  • Vaste kost is vastgelegd op €12,40
  • Voorschot op nutsvoorziening €4

Meer info

Wil je eens een assistentiewoning bezoeken neem dan gerust contact op.