Boekhouding

De boekhouding staat in voor

  • opmaak van bestelbonnen en de betaling van inkomende facturen
  • opmaak en opvolging van de uitgaande facturen

De financieel beheerder zorgt verder voor

  • opmaak van het voorontwerp van de financiële nota van het meerjarenplan, het jaarlijkse budget en de budgetwijzigingen
  • financiële analyse, controle en beleidsadvisering
  • opmaak van de jaarrekening
  • thesauriebeheer

Vragen? Neem gerust contact op

  • met Ruben Leeman voor vragen over een factuur of aanmaning die u ontvangen heeft of een betalingsplan dat u wenst te bekomen
  • met Christine Van Bever voor vragen over een factuur die u aan ons bezorgde
  • met Véronique Schollaert voor andere vragen over het financieel beheer van het OCMW