Boekhouding

De boekhouding staat in voor

  • de opmaak van bestelbonnen en de betaling van inkomende facturen
  • de opmaak en opvolging van de uitgaande facturen

De financieel directeur zorgt verder voor

  • de opmaak van het voorontwerp van het meerjarenplan en de aanpassingen aan het meerjarenplan
  • financiële analyse, controle en beleidsadvisering
  • de opmaak van de jaarrekening
  • thesauriebeheer