OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk welzijn wordt gevormd door de 21 gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad zit ook de OCMW-raad voor. De OCMW-raad is nog steeds een apart orgaan.

De taken van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben betrekking tot de algemene organisatie van het OCMW. Door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt het sociaal beleid op langere termijn uitgezet. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Melle worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW.

Raden voor Maatschappelijk Welzijn 2019:

  • 21 januari 2019
  • 18 februari 2019
  • 29 april 2019
  • 27 mei 2019
  • 24 juni 2019
  • 9 september 2019
  • 21 oktober 2019
  • 18 november 2019
  • 16 december 2019

Samenstelling