OCMW-raad

De raad voor maatschappelijk welzijn wordt gevormd door de 21 gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad zit ook de OCMW-raad voor. De OCMW-raad is nog steeds een apart orgaan.

De taken van de raad voor maatschappelijk welzijn hebben betrekking tot de algemene organisatie van het OCMW. Door de raad voor maatschappelijk welzijn wordt het sociaal beleid op langere termijn uitgezet. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Melle worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW.

Raden voor maatschappelijk welzijn in 2022

 • 17 januari 2022 (livestream YouTube: https://youtu.be/TnIf8-53NwE)
 • 21 februari 2022
 • 21 maart 2022
 • 25 april 2022
 • 23 mei 2022
 • 27 juni 2022
 • 12 september 2022
 • 17 oktober 2022
 • 21 november 2022
 • 19 december 2022

Raden voor maatschappelijk welzijn in 2023

 • 16 januari 2023
 • 13 februari 2023
 • 20 maart 2023
 • 17 april 2023
 • 22 mei 2023
 • 19 juni 2023
 • 11 september 2023
 • 16 oktober 2023
 • 20 november 2023
 • 18 december 2023

Samenstelling