Financiële steun

Een onverwachte tegenslag net nu je budget zo krap is. Of misschien heb je dan al een inkomen hoger dan het leefloon maar heb je hoge maandelijkse uitgaven. In deze gevallen kan een éénmalige of maandelijkse steun een uitkomst bieden.

Eenmalige steun

Zoals het woord het al zegt wordt er voor één keer een steun toegekend om een tijdelijke financiële nood op te lossen. De toekenning van de steun gebeurt echter niet automatisch. Samen met de maatschappelijk werker wordt je financiële situatie bekeken en worden eerst alternatieven gezocht. Kan uitstel van betaling verkregen worden? Is het gezinsinkomen wel voldoende maar wordt het verkeerd gespendeerd? Enkele vragen tijdens het sociaal onderzoek. De steun die je ontvangt is in ieder geval bedoeld om levensnoodzakelijke zaken mee aan te kopen. Het OCMW is geen bank waar men renteloos kan lenen. De steun zal al dan niet terugvorderbaar zijn en naargelang je financiële situatie volledig of in delen worden terugbetaald.

Maandelijkse steun

In uitzonderlijke gevallen kan ook een maandelijkse steun worden toegekend. Hierbij worden dezelfde vragen gesteld als bij de éénmalige steun. In het geval dat het gezinsinkomen voldoende is maar een verkeerde budgettering aan de basis ligt zal geen steun worden toegekend maar word je doorverwezen naar de dienst budgetbegeleiding. Aan de toekenning van steun kan het OCMW bepaalde voorwaarden verbinden, bijvoorbeeld een job vinden.