Gezocht: Enthousiaste kinderbegeleider (m/v/x)

Gepubliceerd op vrijdag 3 december 2021 10.26 u.
Heb je een groot hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten? Werk je graag samen met één of meerdere collega’s?

Dan is de dienst gezinsopvang van OCMW Melle op zoek naar jou om een kinderbegeleider te vervangen tijdens haar zwangerschapsverlof (december 2021 - maart 2022).Meer informatie over het statuut van een onthaalouder sui generis vind je op www.ikwordonthaalouder.be of www.ocmwmelle.be/onthaalouder-worden. Je kunt ook bij de verantwoordelijke van de dienst terecht.


Belangrijkste jobinhoud

 • Je staat in voor de opvang van kinderen in de gezinssfeer
 • Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…
 • Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod en gevarieerde activiteiten, knutselen, zingen, dansen,…
 • Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt
 • Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind
 • Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie
 • Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen
 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud van de locatie

Profiel
Persoonlijk

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen
 • Je verkeert in goede gezondheid

Jouw diploma

 • Bij voorkeur heb je een diploma kinderbegeleider.
 • Je bent bereid om een erkende module van 20u ‘Kennismaken met de gezinsopvang’ en
 • 20u ‘Werken in de kinderopvang’ te volgen of kan het attest voorleggen.
 • Je beschikt bij voorkeur over een geldig attest levensreddend handelen.
 • Je bent bereid een opleiding ‘Het hanteren van de brandbestrijdingsmiddelen en de ontruiming van de opvanglocatie’ en ‘Voedselveiligheid’ te volgen.

Vaardigheden

 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
 • Je kan samenwerken met één of meerdere collega’s. Je kan met je collega afspraken maken, deze vastleggen in een overeenkomst en de naleving ervan bewaken
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de organisator
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de organisator
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je kan werken volgens de voorschriften voedselveiligheid vastgelegd door het FAVV


Jobgerelateerde competenties

 • Het kind wassen en verzorgen
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen,...)

Persoonsgebonden competenties

 • Omgaan met stress
 • Creatief denken (Inventiviteit)
 • Zin voor nauwkeurigheid hebben
 • Resultaatgerichtheid
 • Contactvaardig zijn
 • Regels en afspraken nakomen
 • Samenwerken als hecht team
 • Zelfstandig werken
 • Plannen (= ordenen)
 • Klantgerichtheid
 • Leervermogen hebben
 • Zich kunnen aanpassen aan veranderende omstandigheden (flexibiliteit)

Aanbod

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generis statuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang
 • Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Een vergoeding wanneer een kind buiten je wil om afwezig is
  Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Opleiding en vorming op maat
 • Je job als samenwerkende onthaalouder is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet


Vereiste studies
Geen specifieke studievereisten


Werkervaring
Beperkte ervaring (< 2 jaar)


Talenkennis
Nederlands (goed)


Contract
Vervangingscontract
Voltijds
Dagwerk


Plaats tewerkstelling
Klaverveld, Burgemeester Van Gansberghelaan 94, 9820 Merelbeke


Meer info
Meer info over sociaal statuut, pand, sollicitatieprocedure en functievereisten zijn te verkrijgen bij de verantwoordelijke van de dienst Gezinsopvang OCMW Melle: els.vanbelleghem@ocmwmelle.be – 0476 96 78 12.


Solliciteren

Via e-mail met cv, motivatie en vereiste documenten naar mevrouw Els Van Belleghem: els.vanbelleghem@ocmwmelle.be.

Met cv, motivatiebrief en vereiste documenten naar OCMW Melle, t.a.v. het vast bureau, Vossenstraat 107, 9090 Melle. De kandidaatstellingen mogen ook aangetekend verstuurd worden. De poststempel geldt als bewijs.