Huishoudelijke hulp

Elke persoon en elk gezin, jong of oud, … kan een beroep doen op de dienstenonderneming van het OCMW van Melle voor 'hulp van huishoudelijke aard', dit wil zeggen voor de schoonmaak van de woonst (met inbegrip van de ramen) en/of was en strijk.

Hoe aanvragen?

 Onze dienstenonderneming werkt met dienstencheques. Deze dienstencheques kunnen aangekocht worden bij Sodexo tegen een prijs van 9 euro per cheque voor de eerste 400 cheques per persoon, of de eerste 800 per gezin per kalenderjaar. Voor elke cheque bovenop de 400 (per persoon) of de 800 (per gezin) stijgt de prijs van 9,50 naar 10 euro. Per kalenderjaar kunnen per persoon maximaal 500 dienstencheques en per gezin 1000 dienstencheques besteld worden.

Vooraleer u deze dienstencheques kunt bestellen, dient u zich eerst in te schrijven bij Sodexo. Dit kan per telefoon op het nummer van Sodexo (02 547 54 95), via een online inschrijving via de website van Sodexo of via het inschrijvingsformulier dat u op de website van Sodexo kunt downloaden.

De betaling van de dienstencheques gebeurt per storting aan Sodexo. Het rekeningnummer vindt u in de brief die Sodexo u opstuurt ter bevestiging van de inschrijving. Binnen de 5 werkdagen na ontvangst van uw betaling zult u de bestelde dienstencheques per post ontvangen. Tenslotte dient u de cheques te gebruiken binnen de 8 maanden na de uitgiftedatum.

Op de dienstencheques is een forfaitaire belastingvermindering van 30 % van toepassing, voor een maximum van 1.380 euro per persoon en per jaar.

Sinds aanslagjaar 2009 ( inkomsten 2008) kunnen ook gebruikers met een laag inkomen genieten van dit voordeel via een "terugbetaalbaar belastingkrediet". De aanvraag tot terugbetaling gebeurt door indiening van de belastingaangifte met toevoeging van het fiscaal attest. Als u geen belastingbrief ontvangt, vraagt u die op eigen initiatief aan bij uw lokaal belastingkantoor.

Per gepresteerd uur overhandigt u een dienstencheque aan onze poetsvrouw die de dienst heeft uitgevoerd. De praktische modaliteiten van de prestaties (frequentie en tijdstip) worden vooraf vastgelegd tussen u en de dienstenonderneming van het OCMW. Elke werkperiode bedraagt 4 aansluitende uren. In overleg met u zorgen wij voor een kwaliteitsvolle dienstverlening op maat.