Juridische eerstelijnsbijstand

Het OCMW Melle organiseert juridische eerstelijnsbijstand, onder meer rond schuldhulpverlening. Tijdens de zitdag is een advocaat aanwezig die informatie verstrekt over rechten en plichten en indien nodig vrijblijvend doorverwijst naar de meest passende instanties (rechtbank , pro deo advocaat). Het is gratis advies door een advocaat die gebonden blijft door het beroepsgeheim.

Voor wie?

Iedereen met een concrete juridische vraag komt in aanmerking. De zitdagen zijn enkel toegankelijk na een afspraak met een maatschappelijk werker.