Katrol

Wat is de Katrol?

Kinderen opvoeden is niet gemakkelijk. Elke ouder heeft weleens vragen of twijfels. De Katrol wil ouders en hun kinderen ondersteunen en sterker maken op verschillende vlakken, bijvoorbeeld school, vrije tijd, opvoeding… Samen gaan we op een speelse en creatieve manier aan de slag. De studie- en opvoedingsondersteuning vindt plaats aan huis en is gratis.

Hoe werkt het?

De doelgroep zijn kinderen van de 3de kleuterklas en het 1ste en 2de leerjaar. De ondersteuning van de Katrol gebeurt door studenten. Zij komen 2 keer per week 1 uur aan huis voor minstens 16 ondersteuningsmomenten.

De studenten kunnen altijd terecht bij de ankerfiguur met vragen, opmerkingen en feedback. De ankerfiguur organiseert ook intervisiemomenten waarop de studenten hun ervaringen, visies en meningen kunnen uitwisselen.

Hoe aanmelden?

Aanmelden kan op verschillende manieren:

  • het gezin of een ouder neemt rechtstreeks contact op met de ankerfiguur;
  • iemand anders (school, thuisbegeleiding, VCLB, CLB, andere organisaties…) doet de aanmelding in naam van de ouder, met de toestemming van de betrokken ouder zelf.

Na de aanmelding gaat de ankerfiguur op huisbezoek bij het gezin om kennis te maken en de werking uit te leggen. Een ondersteuningstraject start pas als de ouders akkoord gaan. Zij gaan het engagement aan om er actief bij betrokken te zijn.

Meer informatie over de Katrol vind je hier.