Vacature kinderbegeleider (m/v/x) groepsopvang samenwerkende onthaalouders

Functieomschrijving

OCMW Melle zoekt een kinderbegeleider (m/v/x) groepsopvang samenwerkende onthaalouders.

Heb je een groot hart voor baby's, peuters en kleuters? Wil je hen de eerste stapjes in de wereld helpen zetten?

Werk je graag samen met één of meerdere collega’s? Dan is de dienst gezinsopvang van OCMW Melle op zoek naar jou! 

Woon je in Melle/Gontrode en wil je graag baby’s en peuters opvangen in jouw eigen woning, met ondersteuning van de dienst voor gezinsopvang? Ook jij bent welkom!

Meer informatie over het statuut van een onthaalouder sui generis, vind je op www.ikwordonthaalouder.be of www.ocmwmelle.be. Je kunt ook bij de verantwoordelijke van de dienst terecht voor meer info.

Belangrijkste jobinhoud

 • Je staat in voor de opvang van kinderen in de gezinssfeer
 • Je verzorgt kinderen: gezond en gevarieerd eten klaarmaken en geven, verluieren, troost bieden,…
 • Je stimuleert de ontwikkeling van kinderen: taalaanbod, ruim spelaanbod en gevarieerde activiteiten, knutselen, zingen, dansen,…
 • Je zorgt ervoor dat elk kind zich tijdens de opvang goed voelt
 • Je observeert het gedrag en de evolutie van het kind
 • Je houdt actief, auditief en visueel toezicht, ook tijdens de slaapsituatie
 • Je wisselt regelmatig informatie uit met ouders, geeft hen inspraak en ondersteunt hen
 • Je staat in voor het dagelijkse onderhoud van de locatie

Profiel

 Persoonlijk

 • Je bent minstens 18 jaar
 • Je spreekt vloeiend Nederlands
 • Je kan een uittreksel uit het strafregister (model 2) voorleggen
 • Je verkeert in goede gezondheid

 Vaardigheden

 • Je kan inspelen op het ritme en de noden van kinderen
 • Je kan overleggen, omgaan met en luisteren naar ouders
 • Je kan samenwerken met één of meerdere collega’s. Je kan met je collega afspraken maken, deze vastleggen in een overeenkomst en de naleving ervan bewaken
 • Je kan goed plannen en organiseren
 • Je kan flexibel inspelen op onverwachte situaties
 • Je bent betrouwbaar in het omgaan met kinderen, ouders en de organisator
 • Je durft jezelf in vraag te stellen en wil bijleren
 • Je staat open voor begeleiding en ondersteuning van de organisator
 • Je kan op een respectvolle manier je grenzen aangeven
 • Je kan omgaan met een diversiteit aan kinderen en gezinnen
 • Je kan werken volgens de voorschriften voedselveiligheid vastgelegd door het FAVV

Jobgerelateerde competenties

 • Werken volgens sociale en ethische normen
 • Werken met kinderen: Zuigelingen van 0 tot 3 jaar
 • Eten klaarmaken en het kind eten en drinken geven
 • Samenwerken met het gezin als partner in de opvoeding
 • Het kind begeleiden bij het leren van de dagelijkse handelingen
 • Comfortzorg verschaffen, troosten (wiegen, knuffelen, ...)
 • Het kind wassen en verzorgen
 • De leefruimtes en het textiel van het kind onderhouden
 • Het gedrag en de evolutie van het kind observeren
 • De ouders, familie en leerkrachten informeren
 • Werken met kinderen: Van 10 jaar en ouder
 • Het kind onthalen en begeleiden bij aankomst
 • Omgaan met een diversiteit aan kinderen, gezinnen, externen en collega's
 • Opvolggegevens van de betrokkene registreren
 • Informatie uitwisselen met het team, familie, administratieve diensten en verzorgend personeel
 • Werken met kinderen: Van 6 tot 10 jaar
 • Werken met kinderen: Van 3 tot 6 jaar
 • Spelactiviteiten organiseren
 • Het kind helpen bij ontwikkelings- en leeractiviteiten

Persoonsgebonden competenties

 • Zelfstandigheid
 • Creativiteit
 • Verantwoordelijkheid
 • Plannen en organiseren
 • Communiceren
 • Klantgerichtheid
 • Flexibiliteit
 • Samenwerken
 • Resultaatgerichtheid

Aanbod

 • Een samenwerkingsovereenkomst in het sui generis statuut voor onthaalouders
 • Een job waarbij je gewaardeerd, begeleid en ondersteund wordt door de organisator gezinsopvang
 • Maandelijks een belastingvrije vergoeding, afhankelijk van het aantal kinderen en opvangdagen
 • Opbouw van rechten voor kinderbijslag, terugbetaling van gezondheidskosten en pensioen
 • Vervangingsinkomen bij (beroeps)ziekte, moederschapsrust, invaliditeit en arbeidsongeval
 • Verzekering voor jezelf en de opvangkinderen
 • De organisator zorgt voor veel van je administratie en een stipte uitbetaling van je vergoeding
 • Steun bij de praktische opvolging van de kinderen
 • Opleiding en vorming op maat
 • Je job als samenwerkende onthaalouder is combineerbaar met loopbaanonderbreking of tijdskrediet

Vereiste studies

 • BSO 3de graad kinderzorg - 7de jaar
 • gelijkwaardig door ervaring

Werkervaring

 • Beperkte ervaring (< 2 jaar)

Talenkennis

 • Nederlands (goed)

Contract

 • Vaste Job
 • Contract van onbepaalde duur
 • Deeltijds/voltijds
 • Dagwerk

Meer info

Meer info rond sociaal statuut, pand, sollicitatieprocedure en functievereisten zijn te verkrijgen bij de verantwoordelijke van de Dienst Gezinsopvang OCMW Melle: els.vanbelleghem@ocmwmelle.be – 0476 96 78 12.

Over het sociaal statuut van kinderbegeleider kan je hier meer lezen. 

Solliciteren

Via e-mail met cv, motivatie en vereiste documenten ten laatste op 30 juli 2022 naar mevrouw Els Van Belleghem: els.vanbelleghem@ocmwmelle.be.

Met cv, motivatiebrief en vereiste documenten. De kandidaten samenwerkende onthaalouders dienen hun kandidaatstelling in ten laatste op 30 juli 2022 op de zetel van het OCMW Melle, t.a.v. het vast bureau, Vossenstraat 107, 9090 Melle. De kandidaatstellingen mogen ook aangetekend verstuurd worden. De poststempel geldt als bewijs hiervan.