Logo gezondplus

Preventieve gezondheidsacties zijn informatieve initiatieven voor de gehele bevolking. Met zo’n acties hoopt de gemeente Mellenaars te informeren over bepaalde gezondheidsaspecten, maar ook mensen aan te zetten tot preventief handelen.

Het OCMW Melle is verantwoordelijk voor preventieve gezondheidsacties in Melle. Hiervoor werkt het samen met het Lokaal GezondheidsOverleg (LOGO). LOGO maakt partners wegwijs in hun aanbod, spoort partners aan tot samenwerking en overleg, en ondersteunt partners bij de uitvoering, coördinatie en evaluatie van acties.

Naast deze samenwerking met LOGO, zit OCMW Melle voor de Melse bevolking in het Netwerk GezondheidsPromotie (NGP) Schelde-Durme. Het NGP is een overlegplatform van lokale actoren uit 10 steden en gemeenten. Samen willen zij werken aan de bekendmaking van gezondheidsthema’s. Zo werden er in het verleden projecten opgezet rond borst- en dikke darmkanker.

Melle neemt deel aan volgende gezondheidsacties: