Lokale energiepremie

Vraag aan

Doelgroep

De lokale energiepremie is bedoeld voor inwoners uit Destelbergen, Melle en Merelbeke die net buiten de bestaande sociale ondersteuningsmechanismen betreffende energiemaatregelen vallen. 

Voorwaarden

 • Op het moment van de aanvraag feitelijk verblijven in Destelbergen, Melle of Merelbeke.
   
 • De aanvrager verdient bruto op jaarbasis - berekend a.d.h.v. de laatste drie inkomstenfiches:
  • Alleenstaande: max. 40.730 euro
  • Alleenstaande met (minstens) één persoon ten laste: max. 57.020 euro (te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste)
  • Koppel: max. 57.020 euro (te verhogen met 4.160 euro per extra persoon ten laste)
    
 • De aanvrager huurt een woning, geen sociale woning, of heeft een eigen woning waarvoor er maandelijks een lening wordt afbetaald. De maandelijkse huur of de maandelijkse afbetaling bedraagt minder dan 1/2de van het netto maandelijks gezinsinkomen. Bijkomend heeft de aanvrager geen tweede woning in binnen- of buitenland in volle of gedeeltelijke eigendom.
   
 • De aanvrager heeft een spaarreserve berekend a.d.h.v. van deze formule:
  • Alleenstaande: max 29.515 euro
  • Alleenstaande met (minstens) één persoon ten laste: max. 29.515 euro (te verhogen met 2.475 euro per extra persoon ten laste) 
  • Koppel: max 44.270 euro (te verhogen met 2.475 euro per extra persoon ten laste) 
 • De aanvrager gaat akkoord met de uitvoering van een gratis energiescan of met een nieuwe energiescan als die op het moment van de aanvraag ouder is dan twee jaar. 
   
 • Het resultaat van de energiescan wordt met de energiecoach besproken. Waar mogelijk voert de aanvrager (kleine) energiebesparende maatregelen uit. Als uit de energiescan blijkt dat bepaalde toestellen verouderd zijn en te veel verbruiken, krijgt de aanvrager eenmalig een bon ter waarde van 250 euro voor de aankoop van een energiezuinig toestel. De aankoop gebeurt in een winkel die gevestigd is op het grondgebied van Merelbeke, Melle of Destelbergen. 
  De voorwaarden die Fluvius hanteert voor het toekennen van een kortingsbon bij de aankoop van energiezuinige toestellen betreffende de soort toestellen en energielabels worden ook in dit reglement toegepast. Zie voorwaarden Fluvius.

Procedure

De aanvraag kan ingediend worden tot en met 15 november 2024. Je kan de premie online aanvragen of via het papieren formulier dat te verkrijgen is in het Sociaal Huis van Merelbeke, het Sociaal Huis van Destelbergen of het OCMW van Melle.
 
De premie wordt op het rekeningnummer van de begunstigde gestort. De uitbetaling wordt per kwartaal uitgevoerd en dit zolang de subsidie toereikend is

Wat heb je nodig?

Bij de aanvraag moeten verschillende bewijsstukken worden toegevoegd ter staving van de voorwaarden.

 • Bewijs geen recht sociaal tarief: kopie factuur leverancier
 • Bewijs van inkomsten: inkomstenfiches van de laatste drie maand voor alle gezinsleden
 • Bewijs huurprijs: rekeninguittreksel 
 • Bewijs lening: rekeninguittreksel afbetaling lening woonkrediet in geval men eigenaar is van een eigen woning
 • Bewijs spaargelden: overzicht saldo bank- en spaarrekeningen 

Bedrag

 • De éénmalige lokale kortingsbon bedraagt 250 euro. 
 • De éénmalige lokale energiepremie bedraagt 300 euro.
 • Per huishouden mag slechts één aanvraag ingediend worden, bij meerdere aanvragen per domicilieadres kan enkel de eerste aanvraag ontvankelijk zijn.

Documenten, wet- en regelgeving