Mantelzorg

Mantelzorg is de extra zorg die aan een zorgbehoevende persoon wordt gegeven door één of meerdere leden van zijn of haar directe omgeving, waarbij de zorgverlening voortvloeit uit de sociale relatie, buiten het kader van een hulpverlenend beroep of georganiseerd vrijwilligerswerk.

Voor wie?

Dagelijks of wekelijks neem je de zorg op voor je partner, ouder(s), kind, buurman of een vriend die extra hulp nodig heeft. Je gaat boodschappen doen, helpt bij de persoonlijke verzorging, zorgt voor vervoer, administratie, betalingen of voor een lekkere maaltijd op tafel ...

Heb je zelf nog voldoende tijd om te ontspannen? Of om je eigen huishouden te doen? Je komt soms nog weinig aan je eigen bezigheden toe, van jou wordt altijd verwacht dat je klaarstaat? De combinatie van de zorg voor je eigen gezin of je werk is ook niet altijd evident.

Meer info

Heb je al stilgestaan bij uw eigen situatie? Je kan doorklikken naar een vragenlijst onderaan over je mantelzorgsituatie. Er worden 9 vragen gesteld over je situatie. Afhankelijk van jouw antwoorden kan je interpreteren hoeveel druk de mantelzorg op jou legt.

Nadat je de vragenlijst ingevuld hebt, kan je de vragenlijst verzenden naar een maatschappelijk werker. Deze maatschappelijk werker zal dan jouw resultaten ontvangen en contact met je opnemen om een afspraak te maken. Ook zonder de vragenlijst kan je een afspraak maken om je situatie te bespreken. De maatschappelijk werker zal samen met jou zoeken naar wat jouw situatie mogelijks draaglijk kan houden. Op die manier kan jij langer mantelzorgen, wat een grote plus is voor jou en degene voor wie jij zorgt.

Daarnaast heeft het OCMW het Lokaal Netwerk Mantelzorg van Melle opgestart. Dit netwerk is een samenwerking tussen organisaties die binnen Melle actief zijn met/voor mantelzorgers. Door samen te werken worden de krachten van de verschillende organisaties gebruikt om de mantelzorger binnen Melle zo goed mogelijk te ondersteunen. Voor het netwerk is men mantelzorger binnen Melle wanneer de mantelzorger of de zorgbehoevende in Melle woont.

Het Lokaal Netwerk Mantelzorg van Melle bestaat momenteel uit volgende organisaties:

 • OCMW Melle;
 • WZC Helianthus;
 • WZC Kanunnik Triest;
 • Bond Moyson;
 • Samana (CM);
 • ¬†Liever Thuis (LM);- Familiezorg;
 • Wit-Gele Kruis;
 • PC Caritas;
 • de Melse gezinsraad en ouderenadviesraad;
 • enkele lokale zelfstandigen: een apothekeres en een zelfstandig verpleegkundige.

Hierbij kan je ook jou verhaal doen. Zo kan het Netwerk jouw situatie gebruiken als inspiratie om Melse mantelzorgers beter te ondersteunen. Jouw verhaal kan je op verschillende manieren doen:

 • - jouw situatie uitschrijven en bezorgen aan een maatschappelijk werker;
 • - jouw situatie bespreken met een maatschappelijk werker die dit verhaal aan het Netwerk voorlegt;
 • - jouw situatie zelf voorleggen aan het Netwerk.

Bij al deze mogelijkheden word je ondersteund door een maatschappelijk werker.

E-loket