Mantelzorgpremie

Het OCMW Melle kent een mantelzorgpremie toe aan personen die mantelzorg verlenen aan een zorgbehoevende. De toekenning van de mantelzorgpremie is een blijk van erkenning voor de inzet van de mantelzorger.

Voor wie?

De mantelzorgpremie wordt toegekend aan de mantelzorger. Een mantelzorger is een persoon die vrijwillig en onbetaald de zorg op zich neemt van iemand die door ziekte, ouderdom of handicap ondersteuning nodig heeft in het dagelijks leven. De mantelzorger heeft een affectieve band met de zorgbehoevende en verleent hulp en zorg op frequente basis.

De premie bedraagt 360 euro per jaar per mantelzorger. De uitbetaling gebeurt 2 keer per jaar aan de mantelzorger.

Voorwaarden

Voorwaarden voor de zorgbehoevende:

  • de zorgbehoevende is minimaal 18 jaar op het moment van de aanvraag van de mantelzorgpremie;
  • de zorgbehoevende is een inwoner van Melle;
  • de zorgbehoevende heeft een specifieke score op de BelRAI Screener, die de graad van zorgbehoevendheid bepaalt (meer info in het reglement). De gemeentelijke mantelzorgpremie is niet cumuleerbaar met het zorgbudget voor zwaar zorgbehoevenden;
  • de zorgbehoevende verblijft minimaal 2 dagen per week thuis en niet in een zorgcentrum of een andere instelling.

Voorwaarden voor de mantelzorger:

  • de mantelzorger is minimaal 18 jaar op het moment van de aanvraag;
  • de mantelzorger moet geen inwoner zijn van Melle;
  • de mantelzorger ontvangt geen vergoeding voor zijn/haar prestaties;
  • per zorgbehoevende kunnen maximaal 2 mantelzorgers de mantelzorgpremie aanvragen;
  • de mantelzorger verklaart op eer dat hij/zij instaat voor de onbetaalde zorg en ondersteuning van de zorgbehoevende en dat hij/zij geen mantelzorgpremie ontvangt in een andere gemeente.

Afhandeling

Als mantelzorger kan je de mantelzorgpremie aanvragen, op papier via het formulier of online.