Melle en vluchtelingen: wat kan je doen?

Gepubliceerd op maandag 13 november 2017 13.54 u.
De nood aan opvangplaatsen voor asielzoekers blijft aanzienlijk. De gemeente en het OCMW kregen heel wat vragen van mensen die willen helpen.

Het OCMW van Melle is sedert 2003 een partner van de federale overheid bij de opvang van asielzoekers. Binnen onze gemeente worden permanent 6 vrouwelijke alleenstaande asielzoekers opgevangen in een appartement dat eigendom is van het OCMW en dat zich bevindt boven de strijkwinkel, 7 mannelijke alleenstaande asielzoekers worden permanent opgevangen in een woning in de Kerkstraat.

De asielzoekers die in Melle worden opgevangen worden begeleid en ondersteund door een maatschappelijk werker van het OCMW. Onmiddellijk na hun aankomst worden deze mensen ingeschreven voor de Nederlandse lessen en volgen zij een inburgeringtraject. Eénmaal de asielzoeker erkend wordt als vluchteling moet hij binnen een vastgelegde termijn de opvangwoning verlaten en zelf een woning huren op de private huurmarkt. De vluchtelingen die zich daarna op het grondgebied van Melle vestigen worden door het OCMW begeleid zodat zij hun kansen op tewerkstelling kunnen vergroten.

Vele mensen willen helpen.

Wat kan je doen?

  1. Je hebt een woning/studio die je wenst te verhuren?

Je kan een woning verhuren aan het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde of je kan ook rechtstreeks verhuren aan een erkende vluchteling. Heb je een woning te huur ?

Bel naar het Sociaal Verhuurkantoor Leie en Schelde of naar het OCMW van Melle

  1. Je wil je inzetten als vrijwilliger?

Je kan de asielzoekers ondersteunen tijdens hun integratietraject of bij hun zoektocht naar werk of een woning, en dit ondersteund vanuit een professioneel kader in samenwerking met de begeleidende maatschappelijk werker.

Wij zoeken mensen die bijvoorbeeld willen helpen in de fysieke begeleiding van … naar … zoals het vergezellen van een vluchteling die een document nodig heeft bij een bepaalde instantie maar de taal nog niet machtig is.

Neem hiervoor contact met Eveline Goosens

  1. Je wil een gift doen?

Je kan ook een gift doen aan het OCMW. Giften vanaf 40 euro zijn fiscaal aftrekbaar. Wens je specifiek een gift te doen ter ondersteuning van de vluchtelingen op ons grondgebied vermeld dan duidelijk “Gift Vluchtelingen” bij je storting. Het rekeningnummer van het OCMW: BE44 0910 0094 2545.

Wens je meer informatie omtrent de andere acties die je kan ondersteunen:

neem een kijkje op de websites van het Rode Kruis: www.rodekruis.be ( bankrekeningnummer via website) of Fedasil: www.fedasil.be