OCMW-raad

De Raad voor Maatschappelijk welzijn wordt gevormd door de 21 gemeenteraadsleden. De voorzitter van de gemeenteraad zit ook de OCMW-raad voor. De OCMW-raad is nog steeds een apart orgaan.

De taken van de Raad voor Maatschappelijk Welzijn hebben betrekking tot de algemene organisatie van het OCMW. Door de Raad voor Maatschappelijk Welzijn wordt het sociaal beleid op langere termijn uitgezet. Op basis van de bestaande en te verwachten noden van het sociaal landschap van Melle worden beslissingen genomen over het beheer van de diensten van het OCMW.

Raden voor Maatschappelijk Welzijn 2020:

  • 20 januari 2020
  • 17 februari 2020
  • 16 maart 2020 (deze raad is afgelast omwille van de coronacrisis)
  • 20 april 2020
  • 18 mei 2020
  • 22 juni 2020
  • 21 september 2020
  • 19 oktober 2020
  • 16 november 2020
  • 21 december 2020

Samenstelling