Op deze OCMW-premies kan je een beroep doen

Gepubliceerd op woensdag 20 oktober 2021 9 u.
In dit artikel laten we jullie kennismaken met een aantal premies waarop mensen met een moeilijke financiële situatie kunnen beroep doen.

Premies voor activiteiten
Heb jij het soms moeilijk om de eindjes aan elkaar te
knopen? En vallen de uitgaven voor een internetabonnement, tickets voor evenementen, de aansluiting bij een sportclub, het vakantie- of jeugdkamp van je kind, … je zwaar?
Misschien kan je een beroep doen op een van de premies
van het OCMW of kom je in aanmerking voor een UiTPAS
met kansentarief.

Participatie- en sociale activeringspremie
Zijn je financiële middelen beperkt, dan kan je via de participatie- en sociale activeringspremie (kortweg PSOA, vroeger SCIP) toch deelnemen aan het sportieve en culturele leven en toegang krijgen tot informatie- en communicatietechnologieën. Het totale bedrag van de premie bedraagt maximaal 150 euro per jaar per gezinslid. Wie cliënt wordt van het OCMW
in de tweede helft van het jaar, heeft recht op maximaal 75 euro per jaar per gezinslid.

Premie ter bestrijding van kinderarmoede
Met deze premie wil het OCMW kinderarmoede tegengaan door kinderen de kans te geven zoveel mogelijk deel te nemen aan activiteiten en door tussen te komen in kosten voor school, begeleiding en ondersteuning. Je krijgt maximaal 300 euro per jaar per kind. Word je cliënt
van het OCMW in de tweede helft van het jaar, dan bedraagt de premie maximaal 150 euro per jaar per kind.

Het volledige reglement van de premies en de lijst van activiteiten waarvoor je ze kan gebruiken vind je op www.ocmwmelle.be/financiele-hulp.

Wil je weten of jij in aanmerking komt, neem dan contact op met het OCMW. Een maatschappelijk werker van de sociale dienst gaat na of je aanvraag aan
de voorwaarden voldoet.

Contact OCMW

Tel: 09/252.33.27
Fax: 09/252.58.09
E-mail: contact@ocmwmelle.be