Kinderopvang zoeken

Vind een opvangadres

Ben je op zoek naar adressen van kinderopvang in jouw buurt, dan kan je de applicatie van Kind & Gezin gebruiken. Je vindt er de gegevens van alle erkende initiatieven.

Je vindt ze ook terug op de kaart.

Dienst gezinsopvang OCMW Melle

Daarnaast kan je ook terecht bij de dienst gezinsopvang van OCMW Melle. De dienst coördineert de opvang bij de aangesloten onthaalouders.

Op zoek naar opvang in een warme gezinssfeer? Maak kennis met onze kinderbegeleiders. Opvang dicht bij huis voor ieder kind verzekerd in een huiselijke warme sfeer. Elk kind krijgt er, in samenspraak met de ouders, optimale ontplooiingskansen.

Dit is een dienst die erkend en gesubsidieerd is door Kind en Gezin. Er wordt voornamelijk gezinsopvang georganiseerd voor kinderen die nog niet naar de basisschool gaan. Wij staan ook open voor de opvang van kinderen met een extra of specifieke zorgbehoefte die dan een gepaste begeleiding kunnen krijgen en samen met de andere kinderen kunnen opgevangen worden.

Onze kinderbegeleiders worden zorgvuldig geselecteerd, rekening houdend met de kwaliteitseisen van Kind & Gezin. Zij beschikken over een attest van levensreddend handelen en over de nodige pedagogische kwaliteiten. De dienst zorgt voor opvolging, begeleiding en vorming van de kinderbegeleiders, zodat jouw kind steeds een veilige en kwalitatieve opvang krijgt.

Hoe aanvragen?

Als ouders op zoek gaan naar een opvang voor hun kindje, kunnen zij bij de dienstverantwoordelijke terecht. Tijdens een telefonisch contact, mail of bezoek wordt er gepeild naar de wensen van de ouders. Zoals wanneer je opvang nodig hebt, hoeveel dagen per week, vanaf welk uur. Op basis hiervan verneem je welke kinderbegeleider beschikbaar is en kan je een afspraak maken voor een kennismakingsbezoek. Hierna kunnen jullie de opvang vastleggen zodat we, na ontvangst van bevestiging van je gekozen kinderbegeleider, je plaats kunnen reserveren. Er wordt een afspraak gemaakt met de dienstverantwoordelijke om de schriftelijke overeenkomst en het opvangplan vast te leggen.

Kostprijs

De dienst werkt met een systeem inkomenstarief, conform de bepalingen van Kind & Gezin. Dit betekent dat de bijdrage wordt berekend op basis van je gezinsinkomen. Ouders kunnen zelf hun inkomenstarief berekenen via de website van Kind en Gezin. Hebt u meer dan één kind ten laste, dan krijgt u korting op het basistarief.

De richtlijnen van het Ministerie van Financiën vermelden dat de werkelijk betaalde kosten voor kinderopvang van kinderen tot drie jaar fiscaal aftrekbaar zijn. Hiervoor krijgt u jaarlijks een attest van de dienst.

Lokaal loket kinderopvang 

Via het Lokaal Loket kinderopvang Melle op www.kinder-opvang.be/melle vind je een overzicht van alle kinderopvanginitiatieven op grondgebied Melle/Gontrode.

Via dit onlineloket kan je een aanvraagformulier invullen en de opvanginitiatieven van jouw voorkeur doorgeven. Elk opvanginitiatief dat je opgeeft als voorkeur, wordt rechtstreeks op de hoogte gebracht van je aanvraag. Binnen een redelijke termijn geeft het initiatief aan of er plaats is of niet.

Hulp nodig bij het indienen van een aanvraag?

Mail de hulplijn van het Lokaal Loket Kinderopvang help@kinder-opvang.be Voor dringende vragen kan je bellen naar het nummer 0492 59 10 39, op weekdagen van 9u tot 16u.