Palliatieve premie

Het ziekenfonds levert betrokken patiënt een attest waaruit blijkt dat hij het palliatieve statuut bezit en op basis van dat attest kan bij het OCMW van Melle de bijkomende financiële ondersteuning aangevraagd worden, uiterlijk binnen de 6 maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds (€594,79). De bijkomende financiële ondersteuning vanwege het OCMW van Melle bedraagt 250 euro.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag palliatieve thuiszorgpremie moet aangevraagd worden uiterlijk binnen de 6 maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds.
  • De palliatieve patiënt dient in leven te zijn op datum van de aanvraag voor de palliatieve thuizorgpremie.
  • De palliatieve thuiszorgpremie wordt aan de palliatieve patiënt uitbetaald, ook wanneer de patiënt tussen datum van aanvraag en datum van uitbetaling overleden mocht zijn.

Meer info

Beide premies kunnen maximaal twee keer toegekend worden

Na een eerste toekenning van het forfaitaire zorgforfait kan dit na één maand via de huisarts een tweede maal aangevraagd worden. Bij een tweede toekenning van het forfait door het ziekenfonds, dan kan eveneens een tweede aanvraag voor een palliatieve thuiszorgpremie ingediend worden bij het OCMW van Melle. Voor de toekenning van de tweede palliatieve thuiszorgpremie gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden, d.w.z. dat de aanvraag dient te gebeuren uiterlijk binnen de 30 dagen na de toekenning van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds, dat de palliatieve patiënt in leven dient te zijn op datum van de aanvraag en dat de premie wordt uitbetaald aan de palliatieve patiënt.