Palliatieve premie

Het ziekenfonds levert de patiënt een attest waaruit blijkt dat hij het palliatieve statuut bezit en op basis van dat attest kan bij het OCMW van Melle de bijkomende financiële ondersteuning aangevraagd worden, uiterlijk binnen de 6 maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds (€ 594,79). De bijkomende financiële ondersteuning vanwege het OCMW van Melle bedraagt € 250.

Hoe aanvragen?

  • De aanvraag palliatieve thuiszorgpremie moet gebeuren binnen de 6 maanden na de uitbetaling van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds.
  • De palliatieve patiënt moet in leven zijn op datum van de aanvraag voor de palliatieve thuiszorgpremie.
  • De palliatieve thuiszorgpremie wordt aan de palliatieve patiënt uitbetaald, ook wanneer de patiënt tussen de datum van aanvraag en de datum van uitbetaling overleden mocht zijn.

Meer info

Beide premies kunnen maximaal twee keer toegekend worden.

Na een eerste toekenning van het forfaitaire zorgforfait kan dit na één maand via de huisarts een tweede maal aangevraagd worden. Bij een tweede toekenning van het forfait door het ziekenfonds, kan eveneens een tweede aanvraag voor een palliatieve thuiszorgpremie ingediend worden bij het OCMW van Melle. Voor de toekenning van de tweede palliatieve thuiszorgpremie gelden dezelfde toekenningsvoorwaarden, d.w.z. dat de aanvraag moet gebeuren binnen de 30 dagen na de toekenning van het palliatieve zorgforfait door het ziekenfonds, dat de palliatieve patiënt in leven moet zijn op datum van de aanvraag en dat de premie wordt uitbetaald aan de palliatieve patiënt.