Frank De Vis

CD&V/N-VA

Functies

  • OCMW-raad

    Raadslid OCMW
  • Bijzonder Comité Sociale dienst

    Voorzitter OCMW
  • Vast Bureau

    Lid Vast Bureau