Premie ter bestrijding van kinderarmoede

Met deze premie wil het OCMW kinderarmoede tegengaan en kinderen de kans geven uit kinderarmoede te geraken.

Voor wie?

  • gezinnen of personen met een leefloon of equivalent leefloon;
  • gezinnen of personen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling;
  • gezinnen of personen die aanvullende financiële steun genieten;
  • personen tewerkgesteld overeenkomstig artikel 60 $7 van de organieke wet van 8 juli 1976 betreffende de openbare centra voor maatschappelijk welzijn.

Hoe aanvragen?

Een maatschappelijk werker van de sociale dienst gaat na of je aanvraag aan de voorwaarden voldoet. De maatschappelijk werker maakt een sociaal verslag op dat voorgelegd wordt aan het bijzonder comité voor de sociale dienst.

Kostprijs

Het totale bedrag van de premie bedraagt maximaal € 300 per jaar per kind. Voor personen of gezinnen die cliënt worden van het OCMW in de tweede helft van het jaar, bedraagt het totale bedrag maximaal € 150 per jaar per kind.

Reglement

Het volledige reglement en de lijst van activiteiten die voor de premie ter bestrijding van kinderarmoede in aanmerking komen vind je hieronder.

Wat meebrengen?

  • identiteitskaart;
  • een origineel bewijsstuk van de aankoop of de activiteit (zoals een betalingsbewijs) of voldoende informatie over de activiteit, als de aanvraag voor de betaling van de activiteit gebeurt.