Gratis huisvuilzakken

Het OCMW kent jaarlijks gratis huisvuilzakken toe aan bepaalde categorieën van inwoners en komt daarmee tussen in de kosten voor de ophaling van huisvuil.

Voor wie?

  • personen of gezinnen met een leefloon of equivalent leefloon;
  • personen of gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling;
  • personen of gezinnen die aanvullende financiële steun genieten;
  • personen of gezinnen met een inkomensgarantie voor ouderen (IGO);
  • personen of gezinnen met een tegemoetkoming voor personen met een handicap (IT of IVT).

Hoe aanvragen?

Voor personen of gezinnen met een (equivalent) leefloon, personen of gezinnen in budgetbegeleiding, budgetbeheer of schuldbemiddeling en personen of gezinnen die aanvullende financiële steun genieten, gebeurt de toekenning van de huisvuilzakken automatisch. Behoor je tot deze doelgroep, dan ontvang je een bon. Hiermee kan je de gratis huisvuilzakken ophalen in het OCMW.

Krijg je een tegemoetkoming voor personen met een handicap (integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming), dan kan je de gratis huisvuilzakken ophalen in het OCMW. Breng een attest van de F.O.D. Sociale Zekerheid mee waaruit blijkt dat je recht hebt op een integratietegemoetkoming of inkomensvervangende tegemoetkoming. 

Personen of gezinnen met een inkomensgarantie voor ouderen krijgen gratis huisvuilzakken, als ze een attest van de Rijksdienst voor Pensioenen voorleggen. Met dit attest kan kan je de gratis huisvuilzakken ophalen in het OCMW.

Kostprijs

De toekenning van restafvalzakken is afhankelijk van de gezinssituatie:

  • een alleenstaande heeft recht op 1 rol kleine restafvalzakken (30 liter) per kalenderjaar;
  • een gezin zonder kinderen heeft recht op 1 rol grote restafvalzakken (60 liter) per kalenderjaar;
  • een alleenstaande ouder/gezin met kinderen heeft recht op 2 rollen grote restafvalzakken (60 liter) per kalenderjaar.

De toekenning van PMD-zakken is afhankelijk van de gezinssituatie:

  • een alleenstaande heeft recht op 1 rol PMD-zakken per kalenderjaar;
  • een gezin heeft recht op 2 rollen PMD-zakken per kalenderjaar.