Financiële tussenkomst in de huurwaarborg

Wanneer u als kandidaat-huurder een geschikte huurwoning vindt, maar u onvoldoende financiële middelen heeft om de huurwaarborg te betalen, dan kunt u onder bepaalde voorwaarden een tussenkomst in de huurwaarborg aanvragen bij het OCMW. Dit kan gaan over het bedrag van een huurwaarborg of het voorzien van een garantie door het OCMW.

Of u deze financiële tussenkomst geheel of gedeeltelijk moet terugbetalen aan het OCMW, is afhankelijk van uw situatie.

Voorwaarden

  • U bent inwoner van de gemeente.
  • ...

Hoe aanvragen?

  • Neem contact op met het OCMW van uw gemeente en zeg dat u wil weten of u in aanmerking komt voor de financiële tussenkomst in de huurwaarborg.
  • Een maatschappelijk werker zal u ontvangen en, samen met u, uw situatie en uw vraag bekijken.
  • In sommige gevallen (dat is afhankelijk van de voorwaarden die gesteld worden), zal de maatschappelijk werker een sociaal onderzoek doen.
  • De maatschappelijk werker gaat bekijken welke dienstverlening van het OCMW voor u het meest passend is. Dat kan uiteraard deze dienstverlening zijn maar eventueel ook een andere.

Kostprijs

Financieel voordeel

De tussenkomst is afhankelijk van uw situatie

Wat meebrengen?

  • identiteitsbewijs

Mogelijk vraagt de maatschappelijk werker u om nog andere bewijsstukken voor te leggen (vb. huurcontract, bewijs van inkomsten en uitgaven, ...)