Seniorenconsulent

De seniorenconsulent is het centraal aanspreekpunt voor alle thuiswonende ouderen in Melle. Hij probeert de ouderen in Melle te ondersteunen zodat zij zo lang mogelijk hun leven in handen kunnen houden. Belangrijk hierin is het ondersteunen en informeren van de oudere bevolking van Melle.

Ten eerste voert hij de seniorenbevraging uit. In deze bevraging worden de persoonlijke situatie en opinies van de ouderen bevraagd over verscheidene onderwerpen. Bevindingen van deze bevraging zullen een basis bieden om het ouderenbeleid te onderbouwen en doelgerichte acties uit te kunnen werken.

Ten tweede volgt hij de ouderenadviesraad op als secretaris. De ouderenadviesraad is een gemeentelijk adviesorgaan waarin Melse ouderen discussiëren over situaties in Melle. Vanuit constructieve discussies probeert de ouderenadviesraad adviezen te geven aan de gemeenteraad.