Seniorenraad

De seniorenraad werd opgericht ter bevordering van het seniorenbeleid en het welzijn van de senioren. De raad adviseert het gemeentebestuur wat betreft seniorenzaken en organiseert op geregelde tijdstippen activiteiten voor senioren. Daarnaast fungeert de seniorenraad als overlegplatform voor de Melse seniorenverenigingen.

 

 

Voor wie?

De seniorenraad is als volgt samengesteld:

 • Florent Fonck, voorzitter
 • Frederik De Buck, schepen van seniorenbeleid
 • Juliaan De Waele, secretaris
 • Lucien Raes (CD&V)
 • Jacqueline De Wilde (Liberale ziekenbond)
 • Christian Verstraete (GPS)
 • Monique Braeckman (onafhankelijke)
 • Alma De Wilde (OKRA Melle centrum)
 • Marcel Janssens (Liberale Seniorenbond)
 • Irène Uyttendaele (OKRA Melle centrum)
 • Johan Van Den Daele (Gezinsbond)
 • Daniel Lemmens (Provinciale ouderen adviesraad)
 • Geert Buyse (WZC Kannunik Triest)
 • Vera Blancquart (seniorenconsulent)
 • Mieke Penninck (cultuurbeleidscoördinator Melle)
 • Aimé Haegeman (OKRA Gontrode)