Tegemoetkoming personen met een handicap

Onder de grote noemer van tegemoetkomingen aan personen met een handicap vinden we drie uitkeringen en de parkeerkaart:

 1. De inkomensvervangende tegemoetkoming (IVT)
 2. De integratietegemoetkoming (IT)
 3. De tegemoetkoming voor hulp aan bejaarden (THAB)
 4. Parkeerkaart voor personen met een handicap

Voor de inkomensvervangende- en de integratietegemoetkoming kan je vanaf je 21ste verjaardag een aanvraag doen. De tegemoetkoming hulp aan bejaarden kan je aanvragen eens je de leeftijd van 65 jaar hebt bereikt.

Het bedrag waarvan je kan genieten varieert naargelang de graad van zelfredzaamheid. De zelfredzaamheid wordt bepaald volgens bepaalde criteria en kan opgedeeld worden in volgende activiteiten:

 • zich kunnen verplaatsen;
 • zelf eten kunnen bereiden en nuttigen;
 • zichzelf kunnen wassen en kleden;
 • zijn woning kunnen onderhouden of huishoudelijke taken kunnen uitvoeren;
 • sociale contacten kunnen onderhouden (spreken en contacten leggen);
 • in staat zijn zonder toezicht te kunnen leven zonder dat je jezelf of anderen in gevaar brengt.

Bij de berekening van je uitkering wordt rekening gehouden met allerlei inkomsten zoals loon, pensioen, onroerende goederen, enz.

Parkeerkaart

Personen met een handicap met één van volgende beperkingen:

 • volledig verlamd zijn aan de bovenste ledematen of deze zijn geamputeerd
 • invaliditeit van ten minste 50% door handicap aan de onderste ledematen
 • blijvende invaliditeit van meer dan 80%
 • beperking zelfredzaamheid van ten minste 12 punten
 • minstens 50% oorlogsinvalide

Je kan je aanvraag zelf online of met hulp van familie doen. Mocht dit niet lukken kan je steeds contact opnemen met de sociale dienst om samen met jou de aanvraag in te dienen.