Bekendmakingen en openbare onderzoeken

In uitvoering van het decreet lokaal bestuur en bijhorend besluit van de Vlaamse Regering worden volgende documenten bekend gemaakt op de gemeentelijke website. Hieronder vind je alvast een overzicht.

Wil je informatie krijgen over de documenten die hieronder zijn vermeld?
Neem dan contact op met de algemeen directeur Lena De Smaele (09 210 07 20 of Lena.de.smaele@melle.be). 
Wil je een klacht indienen tegen een genomen besluit?
Neem dan contact op met de toezichthoudende overheid via: https://lokaalbestuur.vlaanderen.be/klachtenwegwijzer.