Van versnelde boosterprik voor iedereen tot sluiting van discotheken: dit zijn de nieuwe coronamaatregelen

Gepubliceerd op vrijdag 26 november 2021 14.43 u.
Het Overlegcomité stelt vast dat de coronasituatie in ons landen snel verslechtert en heeft daarom beslist om een aantal nieuwe maatregelen te treffen die het aantal contacten moeten beperken. Er is ook beslist dat iedereen een extra prik krijgt.

De coronasituatie is sinds het vorige Overlegcomité verder verslechterd: zowel het aantal besmettingen, ziekenhuisopnames en de belasting van intensieve zorg is verder gestegen. Hoewel een tijdelijke verdere stijging was verwacht, gaat ze verder dan de meest negatieve scenario’s die waren vooropgesteld.

Het Overlegcomité heeft daarom een reeks beslissingen genomen die de verspreiding van het virus moeten afremmen en de belasting in de zorg opnieuw beheersbaar te maken. Deze maatregelen zullen op 15 december geëvalueerd worden.

Na de booster voor kwetsbare en specifieke doelgroepen, zoals 65+, zorgverleners, personen met immuno-deficiëntie, personen die werden ingeënt met Johnson&Johnson, moet de hele bevolking zo snel als mogelijk een EXTRA VACCINATIEDOSIS ontvangen.

PRIVATE BIJEENKOMSTEN BINNEN ZIJN VERBODEN, met uitzondering voor huwelijksfeesten en begrafenissen (koffietafel). Deze laatste dienen met een Covid Safe Ticket georganiseerd te worden vanaf 50 personen binnen en 100 personen buiten. Bij huwelijksfeesten is dansen met mondmasker evenwel toegelaten.

Deze bepaling geldt niet voor bijeenkomsten in de private woonst. Het Comité moedigt ten zeerste het gebruik van zelftesten aan bij het ontvangen van gasten in de private woonst. Het gebruik van het Covid Safe Ticket geldt niet voor private bijeenkomsten die georganiseerd worden in de private woonst, behalve als er een beroep gedaan wordt op professioneel georganiseerde horeca-activiteiten. Indien gebruik wordt gemaakt van professionele horeca dienstverlening geldt eveneens dat deze dienstverlening beperkt blijft tussen 5 uur en 23 uur, met uitzondering van huwelijksfeesten.

Bij HORECA-ACTIVITEITEN wordt het aantal personen per tafel wordt beperkt tot 6. Een huishouden mag een tafel delen, ongeacht de grootte van dat huishouden. Enkel zitplaatsen aan tafel zijn toegestaan. De openingsuren worden beperkt van 5 uur ’s morgens tot 23 uur. 

DISCOTHEKEN EN DANCINGS MOETEN SLUITEN!

PUBLIEKE EVENEMENTEN BINNEN: enkel zittend toegestaan, conform de regels van Covid Safe Ticket plus mondmasker. Voorbeelden hiervan zijn een toneel- of bioscoopvoorstelling.

PUBLIEKE EVENEMENTEN BUITEN: indien organisatoren de regels van de social distancing en afstand van 1,5 meter tussen de gezelschappen niet respecteren, zal hun evenement gesloten worden. De modaliteiten van de horeca zijn hierbij ook van toepassing.

De maatregelen voor evenementen georganiseerd door professionals gaan in op maandag 29 november.

HANDELSBEURZEN: het Comité bevestigt de mondmaskerplicht voor handelsbeurzen en ook hier een Covid Safe Ticket nodig.

SPORTWEDSTRIJDEN binnen zonder publiek: dit geldt zowel voor amateur- als voor professionele wedstrijden. Elke deelnemer tot en met 18 jaar mag wel vergezeld worden door zijn of haar ouders.

De ministers van ONDERWIJS zullen een pakket maatregelen uitwerken rond onder meer:

  • Verplichte mondmaskerdracht;
  • Luchtkwaliteit en betere ventilatie;
  • Het uit elkaar houden van klasgroepen;
  • Opsporen van hoogrisico-contacten;
  • Buitenschoolse activiteiten.

De periode van TELEWERKEN waarbinnen maximaal één terugkeerdag voorzien mag worden, wordt verlengd tot en met 19 december. De periode vanaf wanneer maximaal twee terugkeerdagen voorzien mogen worden, start vanaf 20 december.

Hou het veilig en respecteer de basisregels:

Beperk uw contacten: pas je gedrag aan en wees vooral heel voorzichtig met kwetsbare personen. Wanneer je elkaar toch wil zien, doe het dan bij voorkeur buiten.

Gebruik zelftesten: wanneer je thuis toch mensen ontvangt, gebruik een zelftest en draag je mondmasker. Zo heb je meer zekerheid. De zelftesten zijn verkrijgbaar bij elke apotheker en ook in de supermarkt.


Ventileer: zorg voor voldoende ventilatie van binnenruimtes. Dat is trouwens sowieso gezond, maar zeker in deze coronatijden.