Vast Bureau

Het vast bureau is het uitvoerend orgaan voor de Raad voor Maatschappelijk Welzijn. 
Het schepencollege neemt de rol van vast bureau van het OCMW op zich. 

 

Samenstelling