Verhuren van een woning aan een sociaal verhuurkantoor

Een sociaal verhuurkantoor huurt woningen, appartementen of studio’s op de private huurmarkt en verhuurt deze woongelegenheden door aan mensen die het moeilijk hebben om zelf een kwaliteitsvolle en betaalbare woning te vinden.

Voor wie?

Een woning verhuren aan een SVK heeft voor u, als eigenaar-verhuurder, eigenlijk enkel voordelen. Aangezien u een huurcontract afsluit met het SVK, draagt het SVK alle verantwoordelijkheden die een ‘normale’ huurder ook zou dragen.

Zo zal het SVK gedurende de volledige contractduur elke maand stipt de huur betalen, zelfs als de bewoner de huur niet aan het SVK zou betalen of wanneer de woning door een verhuis tijdelijk niet zou bewoond zijn.

Het SVK zorgt, als goede huurder, ook voor het onderhoud van de woning. Via huisbezoeken komt het SVK regelmatig binnen in de woning en kan het onderhoud voortdurend opgevolgd worden. Het SVK heeft bovendien een eigen klusjesdienst waar u beroep op kan doen voor kleine herstellingen aan de huurwoning die ten laste van de eigenaar vallen.

Als verhuurder van een SVK-woning heeft u bovendien recht op allerlei renovatie-premies waar u geen recht op zou hebben wanneer u de woning via de private huurmarkt verhuurt. Aangezien de vele premiestelsels voortdurend aan wijzigingen onderhevig zijn, neemt u best contact op met de verantwoordelijke voor de inhuringen van het SVK voor meer informatie.

En de nadelen? De maandelijkse huurprijs die een SVK mag betalen, ligt iets lager dan de huurprijs die u op de private huurmarkt zou krijgen. Dit lijkt op het eerste zicht een groot nadeel, maar omdat u de huur gedurende de volledige contractduur gegarandeerd elke maand zal ontvangen, maakt dit op het einde van de rit weinig tot geen verschil.

Het SVK kiest via een puntensysteem de huurder die de woning het meest nodig heeft. Als eigenaar heeft u dus geen inspraak in de keuze van de huurder. Aangezien het SVK juridisch gezien de huurder is, hoeft u zich ook hier geen zorgen over te maken.

Voorwaarden

Het SVK verwacht dat de woning voldoende veilig en hygiënisch is, en dus voldoet aan de kwaliteitseisen uit de Vlaamse Wooncode. Daarom wordt de kwaliteit van alle woningen die een SVK huurt, nagegaan door de Vlaamse Overheid. Op basis van een standaarddocument zal de controleur beoordelen of de woning door het SVK gehuurd kan worden.

Voordat de controle plaatsvindt, zal een medewerker van het Sociaal Verhuurkantoor de woning zelf komen bekijken, en in samenspraak met de eigenaar overlopen welke aanpassingen eventueel nog moeten gebeuren om de woning conform de wetgeving te krijgen.

Meer info

In nagenoeg elke Vlaamse gemeente is een SVK actief. Het SVK dat verantwoordelijk is voor Melle is SVK Leie en Schelde. Hun werkingsgebied omvat de gemeentes De Pinte, Gavere, Nazareth, Melle, Merelbeke en Sint-Martens-Latem.