Vrijwilligers

Het OCMW van Melle rekent in zijn werking op de steun en medewerking van enkele vrijwilligers. De werking en het takenpakket van vrijwilligers is heel uiteenlopend. Heb je ook zin en tijd om je vrije tijd zinvol in te vullen? Wil je iets betekenen voor het welzijn van anderen? Er is zeker iets bij voor jou!

Voor wie?

Chauffeur Minder Mobielen Centrale

De vrijwilligers van de Minder Mobielen Centrale voeren mensen die zich moeilijk kunnen verplaatsen (zoals oudere mensen of mensen met een handicap) en van wie het inkomen beperkt is. De Minder Mobielen Centrale zorgt voor vervoer naar ziekenhuisafspraken, de dokter, de tandarts, een bezoek bij familie, om boodschappen te doen, … De dienst is niet bedoeld voor dringend ziekenvervoer.

Vrijwilliger assistentiewoningen

De vrijwilligers van de assistentiewoningen in de Kleine Havertuin en de bejaardenwoningen in de Schauwegemstraat zetten zich in om de senioren een aangenaam verblijf te bieden. Zo organiseren zij samen met de dagelijkse verantwoordelijke o.a. verschillende activiteiten. Ook andere taken zijn zeer waardevol, zoals de was, …

Ondersteuning asielzoekers

Asielzoekers komen aan in een vreemd land waar ze de taal niet kennen. Het OCMW helpt hen tijdens de eerste maanden hun leven op te bouwen. Vrijwilligers kunnen helpen bij de maatschappelijke integratie in de gemeente: hulp met winkelen, de openbare diensten leren kennen, wegwijs maken in het openbaar vervoer, etc. Ook kunnen zij asielzoekers ondersteunen bij de volgende stap in hun leven: het zoeken naar een woning in België.