Week van de Pleegzorg

Gepubliceerd op maandag 13 november 2023 7.45 u.
Van 10 tot en met 19 november is het Week van de Pleegzorg. In Vlaanderen wachten nog meer dan 1.000 kinderen op een warm pleeggezin. Tijdens de Week van de Pleegzorg kan je deelnemen aan een vrijblijvende infoavond op een unieke locatie.

Veel kinderen wonen bij hun mama en papa, andere wonen bij een van beide. Sommige kinderen wonen een tijdje in een ander gezin, een pleeggezin. Dat zorgt voor het kind, wanneer dat voor de ouders even niet meer lukt.

Maar er zijn ook volwassenen met een beperking of een psychiatrische problematiek in pleegzorg. Zij wonen als pleeggasten in een gastgezin. Vaak zijn hun ouders zelf te oud om nog voor hen te zorgen. Dankzij een gastgezin kunnen ze weer genieten van het leven in een gezin.

In Vlaanderen wonen meer dan 8.000 kinderen, jongeren en volwassenen in meer dan 6.500 pleeggezinnen en 1.000 kinderen zijn nog op zoek naar een warm pleeggezin.

Wat is pleegzorg?

Pleeggezinnen zorgen voor een warm nest, een nieuwe thuis waar pleegkinderen of -gasten zichzelf kunnen zijn. Ze bieden op vrijwillige basis opvang en zorg aan, met de steun van een dienst voor pleegzorg. Pleegzorg kan duren tot het pleegkind of de pleeggast weer naar huis kan of zelfstandig kan gaan wonen.

Pleegzorg bestaat in veel verschillende vormen. Sommige pleegkinderen of -gasten wonen zeven dagen per week bij hun pleeggezin, andere af en toe een weekend of tijdens de vakantie. Sommige pleegkinderen of pleeggasten wonen heel kort bij hun pleegouders, andere blijven voor lange tijd. Alles hangt af van wat het beste is voor het pleegkind of de pleeggast.

Wat doen pleegzorgers?

Pleegzorgers vangen een pleegkind of pleeggast op zo lang dat nodig is. Ze werken tijdens die periode nauw samen met de ouders en de pleegzorgdienst. Soms komen de ouders op bezoek in het pleeggezin of bezoeken de pleegkinderen en pleeggasten hun ouders. Zo lang de hulp van pleegzorgers nodig blijft, staan de belangen van het pleegkind of de pleeggast centraal. Sommige kinderen of volwassenen worden opgevangen door iemand die ze al kenden: een broer, zus, tante of juf op school. Anderen kenden hun pleegzorgers voordien nog niet.

Is pleegzorg iets voor jou?

Pleegzorger zijn is geen makkelijke opdracht. Het vraagt veel toewijding. Je moet zelf genoeg ruimte en steun hebben om een kind op te vangen. Je weet op voorhand niet hoe lang je het kind zal opvangen en hoe intensief dat zal zijn. Een kind dat uit een crisissituatie komt, heeft extra zorg nodig. Het is niet zomaar een vriendje uit de klas dat komt logeren. Je deelt het ouderschap met de ouders en familieleden van het pleegkind. Dat betekent dat je vaak
met verschillende partijen zal overleggen over het welzijn van je pleegkind en dat je het op een gegeven moment terug moet afstaan.


De redenen waarom mensen overgaan tot pleegzorg zijn voor iedereen verschillend. Sommigen ervaren een gevoel van leegte wanneer hun laatste kind het nest is uitgevlogen. Anderen willen een kind een betere toekomst bieden. Iedereen heeft zijn eigen redenen. Als kandidaat
stel je jezelf best eerst enkele vragen. Waarom doe ik het? Wat motiveert mij? Hoe staan de andere gezinsleden hier tegenover?

Als pleegzorger kan je het verschil maken. Een pleeggezin biedt niet alleen op het moment zelf betere ontwikkelingskansen, maar ook later een betere toekomst. Dat levert veel voldoening op en bij jonge kinderen merk je het effect snel.

Inschrijven voor een infosessie over pleegzorg kan je hier: https://bit.ly/3ua2eod

Vraag hier jouw poster aan: https://bit.ly/3sxD2rj

Meer info over pleegzorg: https://www.pleegzorg.be/