Zorgkas

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, ...

Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn bijgevolg volledig ten laste van de zorgbehoevende. De Vlaamse zorgverzekering wil deze kosten daarom gedeeltelijk terugbetalen.

Voor wie?

  • inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis
  • zorgbehoevenden die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp.

Voorwaarden

Uw zorgbehoevendheid moet u aantonen met een attest.

Hoe aanvragen?

Wenst u te genieten van deze tegemoetkoming, dan moet u een aanvraag indienen.

Kostprijs

Wordt uw aanvraag goedgekeurd, dan ontvangt u maandelijks een forfaitair bedrag dat u vrij mag besteden. Woont u thuis, dan krijgt u een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg. Verblijft u in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis, dan krijgt u een tegemoetkoming voor residentiële zorg.