Zorgkas

De Vlaamse zorgverzekering geeft financiële steun aan ernstig en langdurig zorgbehoevenden. Zorgbehoevenden worden vaak geconfronteerd met extra kosten. Ze verblijven in een rusthuis waar de verblijfskosten hoog oplopen of wonen thuis maar moeten vaak een beroep doen op anderen voor dagdagelijkse taken, zoals hulp in het huishouden, poetshulp, ...

Deze kosten worden niet terugbetaald door de ziekteverzekering en zijn bijgevolg volledig ten laste van de zorgbehoevende. De Vlaamse zorgverzekering wil deze kosten daarom gedeeltelijk terugbetalen.

Voor wie?

  • inwoners van een erkend rusthuis, rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis
  • zorgbehoevenden die thuis wonen en hulp krijgen van familie, vrienden of professionele hulp

Voorwaarden

Je zorgbehoevendheid moet je aantonen met een attest.

Hoe aanvragen?

Wil je genieten van deze tegemoetkoming, dan moet je een aanvraag indienen.

Kostprijs

Wordt je aanvraag goedgekeurd, dan ontvang je maandelijks een forfaitair bedrag dat je vrij mag besteden. Woon je thuis, dan krijg je een tegemoetkoming voor mantel- en thuiszorg. Verblijf je in een rusthuis, een rust- en verzorgingstehuis of psychiatrisch verzorgingstehuis, dan krijg je een tegemoetkoming voor residentiële zorg.